De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.lifestylevitae.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Life Style Vitae met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Life Style Vitae niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Life Style Vitae garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Life Style Vitae via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Life Style Vitae wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Life Style Vitae links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Life Style Vitae worden aanbevolen. Life Style Vitae aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Life Style Vitae niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Life Style Vitae behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Style Vitae of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

Zie https://www.lifestylevitae.nl/nl/privacy 

Wijzigingen

Life Style Vitae behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

IK HEB INTERESSE IN "DISCLAIMER"

Hiermee geef je aan dat je interesse hebt in een introductie, een rondleiding en een doelgericht advies.

START DE GRATIS PROEFWEEK

Ervaar vrijblijvend onze service. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op voor een persoonlijke kennismaking.

HEB JE EEN VRAAG OVER "DISCLAIMER"

Laat ons weten wat we voor je kunnen betekenen. We horen het graag van je.

#BEACTIVE

Gratis leefstijl scan

Gratis leefstijl scan Doe de scan

Actie van de maand

Kom sporten - actie van de maand Bekijk de actie

Video's

Workout of the day Exercise of the day 15 minuten lessen Senioren