Dharma: - van Westers hokjesdenken naar de plicht om gelukkig en tevreden te kunnen zijn

Gepubliceerd op

Een lezing over Waarden en waardig werken

Dinsdag 28 februari om 19.00 uur: Frank Sensen

Gratis inschrijven kan via infoteam@lifestylevitae.nl

Wanneer we werken maken we overwegingen over welke trajecten we moeten volgen om terecht te kunnen komen op een plek die ons bevalt, die bij onze capaciteiten past en waarmee we, behalve aan ons zelf, ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. De keuzes die we daarbij maken worden veelal bepaald door de markt en datgene wat we vaak al veel te vroeg in ons leven omtrent onze scholing en dergelijke moesten besluiten. Er zijn echter ook andere visies mogelijk om de juiste mensen op de juiste plek te kunnen krijgen. En om mogelijkheden te bieden om ons allemaal naar tevredenheid deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. In de Oosterse, Vedische cultuur is sprake van een zogeheten ‘Kaste systeem’.

Tegenwoordig staat dit systeem bekend als zeer vernederend, waarbij sommige mensen levenslang rijk mogen blijven en nooit arm kunnen worden, en anderen veroordeeld zijn om levenslang mensonterend werk te moeten doen zonder tijdens hun leven ook maar één kans te krijgen om hogerop te komen. Men kan en mag namelijk niet ontsnappen aan de kaste, de bevolkingslaag waarbinnen men werd geboren. Maar dit is niet de oorspronkelijk opzet geweest van dit systeem. Het kaste systeem werd ontworpen rondom het thema “Dharma’. Dharma betekent in de kern ‘plicht’, maar het is een plicht waar niemand rouwig om zal zijn. Met plicht wordt hier bedoeld de plicht die een moeder heeft om haar kind te knuffelen en te voeden. Of de plicht van een zangeres om geluid te moeten maken. Of de plicht van een rasechte visser om het water op te gaan en te gaan vissen.

Dharma heeft dus te maken met de plicht om gelukkig en tevreden te zullen zijn, om juist daarmee jezelf en de maatschappij op de meest efficiënte manier te kunnen dienen. Hoe is het concept van Dharma en het kastesysteem bijna teloor gegaan? En welke relatie heeft ons hedendaagse Westerse hokjesdenken met dit alles? En hoe verstrekkend is de invloed daarvan op ons leven geweest? En kunnen we met een verdiept inzicht in onze persoonlijke menselijk waarden, en met de juiste kennis, wellicht alsnog een meer efficiëntere koers gaan varen waar iedereen beter van wordt? In deze lezing wordt een deur geopend naar een andere beschouwing van het thema ‘Werken’, in een periode van ons leven waarin verandering er sowieso aan begint te komen.

 Dharma: - van Westers hokjesdenken naar de plicht om gelukkig en tevreden te kunnen zijn